Kikkomans historia

Från mitten av 1600-talet fram till mitten av 1700-talet blomstrade sojasåsproduktionen som leddes av familjerna Mogi och Takanashi i staden Noda i prefekturen Chiba. Det var Kikkomans födelseort.

Noda ligger på Kantō-slätten som förr var en av de största odlingsområdena för sojabönor och vete. När den närliggande staden Edo (nuvarande Tokyo) utnämndes till Japans huvudstad växte befolkningen i regionen och tillgången på arbetskraft var säker. En annan geografisk fördel var att staden Noda kunde vidareutveckla sina transporter vattenvägen, då staden låg vid de två stora floderna Tone och Edo. Floderna gjorde det enkelt att få ingredienserna levererade, medan de färdiga produkterna lätt kunde transporteras till Edo för masskonsumtion.

Historiska dokument bevisar att 19 sojasåsbryggare slöt sig samman i Noda för att leverera sin sojasås framför allt till Edo. Fram till mitten av 1800-talet utvecklades Noda till den största sojasåsproducenten i Kantō-regionen.

Kikkoman sojasås expanderar i hela världen

I mitten på 1600-talet började handlare exportera japansk sojasås till andra sidan havet. Exporten av Kikkoman sojasås började först i mitten av tjugonde århundradet. Efter andra världskrigets slut vidareutvecklades Kikkomans näringsverksamhet utomlands snabbt. För efter kriget levde ockupationsmakterna, journalister och andra utlänningar i Japan. Mot bakgrund av att dessa människor vande sig vid det japanska köket och den oumbärliga sojasåsen såg Kikkoman stora inneboende möjligheter i att expandera till andra sidan havet.

Kikkoman öppnade sin första marknadsorganisation 1957 i San Francisco, USA. För att kunna bemöta den ständigt växande efterfrågan byggde Kikkoman sin första produktionsanläggning utomlands år 1972 i USA. Efter framgången på den amerikanska marknaden etablerade Kikkoman sitt produktions- och distributionsnätverk i hela världen.

I tyska Düsseldorf grundades 1979 den första europeiska marknadsorganisationen och 1997 invigdes en ny fabrik i Sappemeer, Nederländerna.

Visste du...?

Kikkomans mission och vision är att göra den naturligt bryggda sojasåsen till standard som smaksättare välden runt.