Integritetspolicy

1. Personuppgiftsansvarig (nedan kallad ”vi”)

Kikkoman Trading Europe GmbH
Verkställande direktörer: Hidekazu Yoshihashi, Masahiro Kobayashi
Theodorstraße 180
40472 Düsseldorf
Tyskland

Telefon: +49 (0)211/5 37 59 40
Fax: +49 (0)211/5 37 95 55
E-post: info@kikkoman.eu

Närmare information hittar du på sidan ”Om webbplatsen”.

2. Dataskyddsombud

Mr. Nobuaki Negishi
Corporate Officer
Legal & Compliance Department
General Manager
KIKKOMAN CORPORATION
2-1-1 Nishi-Shinbashi
Minato-ku, Tokyo 105-8428
Japan

Telefon: +81 (0)3-5521-5175
E-post: nnegishi@mail.kikkoman.co.jp

3. Personuppgifter, ändamål för vilka de behandlas och rättsliga grunder

Denna integritetspolicy informerar dig om på vilket sätt, i vilken omfattning och till vilka ändamål vi samlar in och använder dina personuppgifter när du använder vår webbplats. 

Personuppgifter är varje upplysning som avser en identifierad eller identifierbar fysisk person (nedan kallad ”en registrerad”). En identifierbar fysisk person är en person som direkt eller indirekt kan identifieras särskilt med hänvisning till en identifierare som ett namn, ett identifikationsnummer, en lokaliseringsuppgift, en online-identifierare eller en eller flera faktorer som är specifika för den fysiska personens identitet.

Ändamålet med att behandla personuppgifter på vår webbplats är att tillhandahålla en webbplats med information om vårt utbud och om oss.

Personuppgifter behandlas på vår webbplats om detta krävs för att uppnå följande syften:

 • för att använda webbplatsen (rättslig grund: artikel 6.1 a och/eller artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen GDPR),
 • för att säkerställa vårt intresse att ge användaren en bättre upplevelse av webbplatsen, för att marknadsföra våra produkter eller för att upprätthålla säkerheten vid användningen (rättslig grund: artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen GDPR),
 • för att använda de tjänster som erbjuds på webbplatsen samt för åtgärder som föregår ett avtal, speciellt exempelvis för uppgifter som lämnas i formulär (rättslig grund: artikel 6.1 a och/eller artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen GDPR),
 • för att ingå ett avtal och för fullgörandet av ett avtal (rättslig grund: artikel 6.1 a och/eller b i dataskyddsförordningen GDPR) och/eller
 • för att fullgöra en rättslig skyldighet som åligger oss (exempelvis skatterättsliga krav).

Detaljerad information om behandlingen av personuppgifter hittar du nedan under motsvarande rubriker:

a. Accessdata/serverloggfiler

När du besöker vår webbplats lagrar servrarna automatiskt den information som din webbläsaresänder, så kallade serverloggfiler. Informationen omfattar följande:

 • namnet på den besökta webbsidan
 • filen
 • datum och tid för besöket
 • överförd datavolym
 • meddelande om hämtningen av sidan lyckats
 • typ och version av webbläsare
 • användarens operativsystem
 • referrer URL (den sida du besökte dessförinnan)
 • IP-adress för datorn som begär åtkomst och
 • internetleverantören.

Det är nödvändigt att systemet lagrar din IP-adress temporärt för att webbsidan ska kunna visas på din enhet. För detta ändamål måste IP-adressen lagras under sessionen. Dessa data sammanförs inte med andra datakällor. Informationen används endast för att analysera och upprätthålla servrarnas och nätverkets tekniska funktioner. Rättslig grund för detta är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen GDPR.

b. Cookies

Vår webbplats använder delvis så kallade ”cookies” (kakor). Cookies är små textfiler som placeras i din enhet och som din webbläsare lagrar. Cookies har till uppgift att göra vår webbplats användarvänligare, effektivare och säkrare. Rättslig grund för detta är artikel 6.1 a i dataskyddsförordningen GDPR, om du har accepterat vår policy för cookies, i övriga fall på grund av vårt framförda berättigade intresse artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen GDPR.

De cookies som används är delvis så kallade session cookies (temporära kakor). Dessa raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies lagras på din enhet tills du själv raderar dem. 

De flesta cookies innehåller en unik identifierare, en så kallad cookie-ID. Denna teckenföljd medger en sammankoppling av vilka servrar och internetsidor som hämtats av webbläsaren när cookien lagrades. På så vis är det möjligt att åtskilja webbläsaren från webbläsare med andra cookies och varje webbläsare kan identifieras och känns igen med hjälp an den entydiga cookie-ID:n. Cookies medger dessutom möjligheten att via webbplatser samla in data om användares aktiviteter, exempelvis antalet unika besökare på en sida per månad.

Denna cookiefunktion används på många webbplatser och servrar för att kunna tillhandahålla många av de grundläggande tjänsterna som även vi använder på nätet:

Vi använder kakor (cookies) för att å ena sidan i förekommande fall dokumentera att du samtycker till att vi använder kakor och å andra sidan för att använda de tjänster som nämns under nedanstående bokstäver. En fullständig översikt över de kakor som eventuellt används samt annan information om tredje parter på webbplatsen, hur länge vi använder kakorna och dina möjligheter att samtycka och styra användningen hittar du här: https://www.kikkoman.se/integritetspolicy/#cmpscreen

Om du exempelvis markerar ett recept på vår webbplats med funktionen ”Lägg till i receptsamling”, sparas med hjälp av en cookie vilket recept du lagt in i din receptsamling.

En cookie används även när du registrerar dig – här hos oss när du registrerar dig som företagskund –, så att du senare inte behöver registrera dig igen, eftersom webbläsaren känns igen.

Vid alla dess handlingar sparas alltså information i cookies för att kunna möjliggöra motsvarande funktioner. Rättslig grund för detta är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen GDPR.

Cookies används därutöver för att tillhandahålla reklam som är relevant för användaren, för att förbättra rapporter om kampanjresultat eller för att förhindra att användare ser samma reklam flera gånger. Du hittar fler förklaringar om de Google-cookies som vi använder här: https://policies.google.com/technologies/types?hl=sv. Rättslig grund för detta är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen GDPR.

Du kan anpassa din webbläsare på så vis, att du blir informerad om att cookies sätts och då endast tillåter cookies i enskilda fall, att cookies avvisas i vissa fall eller generellt samt att automatisk radering av cookies aktiveras när webbläsaren stängs av. De cookies som vi använder via Google kan du administrera där: https://policies.google.com/technologies/managing?hl=sv

Du kan också stoppa överföringen av den information som skapas av cookies och som berör din användning av webbplatsen till Google och stoppa behandlingen av dessa data hos Google genom att ladda ner och installera det avaktiverings-add-on som finns under följande länk: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

Om du avaktiverar cookies kan funktionerna på den här webbplatsen vara begränsade.

c. Kontakt via e-post

Om du skickar en förfrågan till oss via e-post kommer dina uppgifter i mejlet, inklusive de kontaktuppgifter som du angett där, att behandlas för att handlägga din förfrågan och eventuella uppföljningsfrågor. Rättslig grund för detta är artikel 6.1 a och/eller artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen GDPR. Därutöver har vi berättigade intressen att behandla dessa personuppgifter för att förhindra missbruk och säkerställa säkerheten för våra system. Rättslig grund är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen GDPR.

d. Kontaktformulär

Om du skickar en förfrågan till oss via kontaktformulär kommer dina uppgifter i frågeformuläret, inklusive din IP-adress och de kontaktuppgifter som du angett i formuläret, att behandlas hos oss för att handlägga din förfrågan och eventuella uppföljningsfrågor. Rättslig grund för detta är artikel 6.1 a och/eller artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen GDPR. Därutöver har vi berättigade intressen att behandla dessa personuppgifter för att förhindra missbruk och säkerställa säkerheten för våra system. Rättslig grund är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen GDPR.

e. Nyhetsbrev, receptprenumeration

Om du registrerar dig med din e-postadress för vår receptprenumeration, då får du en gång i veckan tips från oss om recept med våra produkter. Exempel på sådana recept hittar du här: https://www.kikkoman.se/recept/

När du har registrerat dig med din e-postadress får du ett meddelande från oss till den adressen. I det mejlet ombeds du att bekräfta din registrering genom att klicka på en länk. Detta är nödvändigt för att förhindra att någon obehörig utan ditt samtycke registrerar din e-postadress i vår utdelningslista för recept. Som bevis för denna registreringsprocess protokolleras den genom att tiden för registreringen och bekräftelsen samt IP-adresserna lagras, den så kallade double-opt-in-metoden. Därutöver behandlar vi din e-postadress för att skicka recepten. Mejlen försänds via tjänsten Amazon. Vi har ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med vår tjänsteutövare.

Rättslig grund för detta är artikel 6.1 a och/eller artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen GDPR. Därutöver har vi berättigade intressen att behandla dessa personuppgifter för att förhindra missbruk och säkerställa säkerheten för våra system. Rättslig grund är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen GDPR.

Du kan när som helst avsluta och säga upp receptprenumerationen via en länk som finns med i varje mejl från oss eller genom ett meddelande till oss via de ovan angivna kontaktuppgifterna. Du kan alltså när som helst återkalla ditt samtycke med verkan för framtiden.

f. Användarkonto

När ett användarkonto för företagskunder skapas på vår nätportal, behandlas de uppgifter som du anger under den period som nyttjandeförhållandet består för att erbjuda online-användarkontot. Vad gäller respektive nödvändiga obligatoriska uppgifter hänvisar vi till våra allmänna affärsvillkor som kan hämtas på webbplatsens företagssidor. Rättslig grund för detta är artikel 6.1 a och/eller artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen GDPR. Därutöver har vi berättigade intressen att behandla dessa personuppgifter för att förhindra missbruk och säkerställa säkerheten för våra system. Rättslig grund är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen GDPR.

g. Google Analytics

Vår webbplats använder sig av Google Analytics, en webbanalystjänst som tillhandahålls av Google LLC., 1600 Amphitheatre Parkway Mountain View, CA 94043, USA (nedan kallad: ”Google”) för att analysera hur webbplatsen används och förbättra dess utformning. Google är certifierat enligt överenskommelsen om dataskydd mellan USA och EU, ”Privacy Shield”, och förbinder sig därmed att följa EU-reglerna om dataskydd. Därutöver har vi ingått ett personuppgiftsbiträdesavtal med Google. Därvid rör det sig om ett avtal enligt vilket Google förbinder sig, att skydda våra användares data, att på våra vägnar behandla dessa data i enlighet med våra dataskyddsbestämmelser och speciellt att inte lämna dem vidare till tredje part.

Google Analytics använder så kallade ”cookies”, textfiler som placeras i din dator för att kunna analysera hur du använder webbplatsen, se ovan under b. Informationen som genereras av sådan cookie genom din användning av webbplatsen överförs till och lagras av Google på servrar i USA. Den IP-adress som din webbläsare överför i samband med Google Analytics kommer inte att sammankopplas med andra data som Google har.

På vår webbplats är dock IP-anonymisering aktiverad. Din IP-adress avkortas därmed av Google inom medlemsstaterna i den Europeiska unionen eller i andra avtalsstater anslutna till avtalet om det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer hela IP-adressen att överföras till en Google-server i USA och avkortas där. På våra vägnar använder Google denna information för att utvärdera hur du använder webbplatsen. Google rapporterar sedan om aktiviteterna på webbplatsen till oss och erbjuder oss ytterligare tjänster i samband med aktiviteterna på webbplatsen och internetanvändningen. Rättslig grund för detta är artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen GDPR. 

Du kan välja att stänga av användningen av cookies genom att välja vissa inställningar på din webbläsare. Observera dock att om du gör detta, så kommer du kanske inte att kunna använda samtliga funktioner helt och fullt på vår webbplats. se ovan under b. Du kan dessutom förhindra att den information som skapas av cookies och som berör din användning av webbplatsen (inkl. din IP-adress) samlas in av och överförs till Google samt att Google behandlar dessa uppgifter, genom att ladda ner och installera ett inaktiverings-add-on, Google Analytics Opt-out Browser Add-on, för din nuvarande webbläsare: Installera browser addon.

Mer information om användningsvillkoren och dataskydd hittar du under https://www.google.com/analytics/terms/se.html och under https://policies.google.com/?hl=sv.

h. Integrering av tjänster och innehåll von från tredje part (Google Maps, RSS-feeds, grafiska element från andra webbplatser, YouTube-videor etc.)

Det kan förekomma att det inom vårt onlineutbud integreras innehåll från tredje part, exempelvis videor från YouTube, kartmaterial från Google-Maps, RSS-feeds eller grafiska element från andra webbplatser. Förutsättningen för detta är alltid att de som tillhandahåller dessa innehåll (nedan kallade ”tredje parts tjänsteleverantörer”) kan se användarnas IP-adress. För utan IP-adressen kan de inte sända innehållet till respektive användares webbläsare. Därmed är IP-adressen nödvändig för att dessa innehåll ska kunna visas. Tjänsteleverantören strävar efter att endast använda sådana innehåll för vilka respektive tjänsteleverantör använder IP-adressen endast för att visa innehållen. Tredje parts tjänsteleverantörer kan exempelvis lagra IP-adressen för statistiska ändamål. Du kan dock avvisa sådan dataöverföring genom att avaktivera ”javascript” i din webbläsare eller använda dig av nedan nämnda opt-out-möjligheter. I så fall kan dock sådana tjänster och innehåll från tredje part inte visas.

Nedan nämnda tjänster och innehåll från tredje part integrerar vi delvis:

1. Kartor från tjänsten Google Mapsfrån tredje parts tjänsteleverantören Google. 

2. Videor från plattformen YouTubefrån tredje parts tjänsteleverantören Google.

Rättsliga grunder är vad gäller ditt samtycke artikel 6.1 a och/eller artikel 6.1 b i dataskyddsförordningen GDPR, om databehandlingen är nödvändig för att fullgöra ett avtal i vilket du är part eller för att vidta åtgärder innan ett sådant avtal ingås, eller artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen GDPR om behandlingen är nödvändig för att säkerställa vårt intresse att ge användaren en bättre upplevelse av webbplatsen, för att marknadsföra våra produkter eller för att upprätthålla säkerheten vid användningen.

i. Vår närvaro i sociala medier på Facebook och Instagram

På vår webbplats under www.kikkoman.se använder vi inga plugin-program från sociala medier utan endast enkla länkar (så kallade hyperlänkar) till vår närvaro i sociala medier. När du besöker vår webbplats sker det alltså ingen direkt databehandling i riktning mot de sociala mediernas plattformar. 

Men om du besöker en plattform för sociala medier och vårt konto där vill vi göra dig uppmärksam på följande:

Facebook 

Webbplatsen under www.facebook.com drivs av Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland (”Facebook”). Om ändamålet med Facebooks databehandling och dess omfattning samt om rättigheterna och inställningsmöjligheterna i detta sammanhang för att skydda användarens privatliv kan du läsa i deras integritetspolicy som gäller där: https://sv-se.facebook.com/about/privacy/

Om en användare är medlem i Facebook och inte vill att Facebook ska samla in data om denne via detta erbjudande och sammankoppla dessa med de medlemsdata som finns lagrade på Facebook om denne, måste användaren först logga ut ur Facebook och radera sina cookies innan han besöker webbplatsen.Det finns fler inställnings- och invändningsmöjligheter mot användning av data för reklamändamål inom kontoinställningarna i Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads eller via denna sida i USA http://www.aboutads.info/choices/ eller denna EU-sida http://www.youronlinechoices.com/

Instagram

Webbplatsen under www.instagram.com drivs av Instagram LLC, 1601 Willow Rd, Menlo Park CA 94025 USA (”Instagram”). Om ändamålet med Instagrams databehandling och dess omfattning samt om rättigheterna och inställningsmöjligheterna i detta sammanhang för att skydda användarens privatliv kan du läsa i deras integritetspolicy som gäller där: https://help.instagram.com/155833707900388

Om en användare är medlem i Instagram och inte vill att Instagram ska samla in data om denne via detta erbjudande och sammankoppla dessa med de medlemsdata som finns lagrade på Instagram om denne, måste användaren först logga ut ur Instagram och radera sina cookies innan han besöker webbplatsen. Det finns fler inställnings- och invändningsmöjligheter mot användning av data för reklamändamål inom kontoinställningarna i Instagram: https://help.instagram.com/284802804971822?helpref=page_content

j. Adobe Typekit

För den visuella utformningen av vår webbplats använder vi tjänsten Adobe Typekit med rättslig grund i artikel 6.1 f i dataskyddsförordningen GDPR. Ändamålet med och samtidigt vårt berättigade intresse att använda Typekit är möjligheten att kunna använda vissa teckensnitt. I samband med att Typekits tjänst tillhandahålls, placeras eller används inga cookies för att leverera teckensnittet. Följande information samlar Adobe in för att tillhandahålla Typekits tjänst: tillhandahållna teckensnitt, datapostens ID, konto-ID, tjänsten som tillhandahåller teckensnitten, applikationen som begär teckensnitten, servern som tillhandahåller teckensnitten, värddatorns namn på den webbsida dit teckensnitten laddas. Du kan förhindra att Typekit samlar in data genom att avaktivera ”Javascript” i din webbläsare.

4. Mottagare av personuppgifter

Personuppgifter meddelas till följande kategorier av mottagare: 

Personuppgiftsbiträden, närmare bestämt tillhandahållare av identifieringstjänster, mjukvaruutvecklare, servervärdar, nyhetsbrevavsändare (Amazon), kundsupport och webbanalystjänst (Google). 

Därutöver kommer vi inte att lämna ut dina personuppgifter utan ditt uttryckliga samtycke till tredje part, såvida vi inte är skyldiga till detta enligt lagen eller om det är tvingande nödvändigt att lämna ut data för att fullfölja ett avtalsförhållande.

5. Period för lagringen

Vi raderar dina personuppgifter utan dröjsmål när ändamålets nåtts.

Lagradeserver-loggfileroch IP-adresser raderas senast efter 90 dagar.

Om data samlats in för att tillhandahålla webbplatsen är detta fallet när respektive session är avslutad. Sessioncookiesraderas alltså automatiskt när sessionen har avslutats.

Cookies lagras på din enhet och du har kontroll över användning och radering av cookies, se ovan.

Dina personuppgifter i dina kontaktförfrågningarvia e-postoch kontaktformulärbehandlar vi tills din förfrågan är blivit fullständigt bearbetad och avklarad. Därefter raderas uppgifterna. Observera dock att rättsförhållandet med dig kan kräva handels- och skatterättsliga arkiveringsskyldigheter för vissa personuppgifter på minst sex (257 § HGB – Handelsgesetzbuch. tyska handelslagen) eller tio år (147 § AO – Abgabenordnung, tyska skattelagen). Detta kan även gälla innehållet i kontaktförfrågningar och e-postbrev. 

Personuppgifter i nyhetsbrev och receptprenumerationbehandlas så länge prenumerationen består och raderas när den avslutats.

Personuppgifter i användarkontonraderas när användningsavtalet avslutas och det inte finns några avtalsmässiga eller lagliga skyldigheter som utgör hinder för raderingen, exempelvis handels- eller skatterättsliga arkiveringsskyldigheter.

För Google-Analytics-datahar vi förinställt radering efter 14 månader. 

Om du ansöker om anställning online, raderar vi dina översända personuppgifter ochansökningarsex månader efter det att ansökningsförfarandet avslutats.

För övrigt kontrolleras en gång om året om uppgifter kan raderas. Detta är fallet om ändamålet med behandlingen och förutsättningarna för de rättsliga grunderna för behandlingen har bortfallit och lagliga skyldigheter för arkivering inte längre existerar.

6. Tillhandahållande av personuppgifter och de registrerades rättigheter 

Du är inte lagstadgat skyldig att göra dina personuppgifter tillgängliga. Tillhandahållandet kan dock vara nödvändigt för att ingå ett avtal eller för funktionerna på webbplatsen. Om du inte lämnar dina uppgifter kan det i förekommande fall hända att ett avtal eller en funktion på webbplatsen inte kan erbjudas. Det förekommer inget automatiserat beslutsfattande, inbegripet profilering, på webbplatsen. 

De registrerades rättigheter fastställs framför allt i artikel 15 till 23 och artikel 77 i dataskyddsförordningen GDPR samt i paragraferna 32 till 37 i den nya tyska lagen om dataskydd av personuppgifter (BDGS-neu).

Du har gentemot oss vad gäller dina personuppgifter rätt till

 • tillgång
 • rättelse
 • radering
 • begränsning av behandling och
 • dataportabilitet.

Du har dessutom rätt till att göra

 • invändningar

mot behandling av personuppgifter.

Om du har gett ditt samtycke till behandling av personuppgifter har du rätt till

 • återkallelse av samtycket

med verkan för framtiden. 

Alla förfrågningar, begäran och meddelanden kan skickas till oss, se ovan under 1.

Om du anser att behandlingen av dina personuppgifter står i strid med rätten till skydd av personuppgifter som avser dig har du alltid

 • rätt att lämna in klagomål

till den tillsynsmyndighet som är behörig enligt artikel 77 i GDPR. Utan att det påverkar något annat administrativt prövningsförfarande eller rättsmedel, ska du som anser att behandlingen av personuppgifter som avser dig strider mot GDPR ha rätt att lämna in ett klagomål till en tillsynsmyndighet, särskilt i den medlemsstat där du har din hemvist eller din arbetsplats eller där det påstådda intrånget begicks. 

Den för oss behöriga tillsynsmyndigheten är Landesbeauftragte für Datenschutz und Informationsfreiheit Nordrhein-Westfalen, Kavalleriestraße 2–4, 40213 Düsseldorf.